Privacyverklaring

Home > Privacyverklaring

Bobservice de Vechtstreek B.V. Gevestigd te, Straatweg 244, 3621 BZ in Breukelen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Onze contactgegevens

Website: www.bobservicedevechtstreek.nl
Correspondentieadres: Straatweg 244, 3621 BZ, Breukelen
Telefoonnummer: 0346 – 23 45 85

Dhr. W. Rövekamp is de Functionaris Gegevensbescherming van Bobservice de Vechtstreek. Hij is te bereiken middels het mailadres wessel@bobservicedevechtstreek.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bobservice de Vechtstreek B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Aanhef (geslacht)
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder deze toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bobservicedevechtstreek.nl, dan verwijderen wij deze informatie per direct.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bobservice de Vechtstreek B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en/ of diensten bij u af te leveren
– Bobservice de Vechtstreek B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Bobservice de Vechtstreek B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Bobservice de Vechtstreek B.V. tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bobservice de Vechtstreek B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor uw gegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Bobservice de Vechtstreek B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bobservice de Vechtstreek B.V. gebruikt cookies, voor een overzicht verwijzen wij u graag door naar ons cookiebeleid.

Onze website maakt gebruik van Tidio, een chatplatform wat gebruikers van onze website verbindt met ons klantenservice team. Om deze verbinding tot stand te brengen verzamelen wij emailadressen, namen en telefoonnummers, deze gegevens worden enkel verzameld wanneer een gebruiker de chat start. De berichten en data welke worden uitgewisseld worden opgeslagen in de Tidio applicatie. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar het privacy beleid van Tidio.

Bobservice de Vechtstreek B.V. maakt geen gebruik van deze berichten, noch de data verstrekt door gebruiker voor anderen doeleinden dan voor het beantwoorden of behandelen van vragen en kwesties. Uw persoonlijke data wordt verwerkt en verzonden volgens de actuele regelgeving als opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bobservice de Vechtstreek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bobservicedevechtstreek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bobservice de Vechtstreek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bobservice de Vechtstreek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bobservicedevechtstreek.nl. Bobservice de Vechtstreek heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Neem gerust contact met

ons op!

Met Bart en Wessel aan het hoofd van de organisatie en een team van ervaren, gedreven, enthousiaste en representatieve chauffeurs onder hen. Brengt Bobservice de Vechtstreek een service waar maar weinig marktgenoten aan kunnen tippen. Met zo’n 1000 kilometers per maand brengt de Bobservice een groot aantal klanten veilig thuis. Schroomt u niet langer en ervaar zelf het gemak van onze service.