Disclaimer

Home > Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.bobservicedevechtstreek.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Bobservice de Vechtstreek streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Bobservice de Vechtstreek niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bobservice de Vechtstreek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Bobservice de Vechtstreek en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Bobservice de Vechtstreek garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Bobservice de Vechtstreek te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Bobservice de Vechtstreek heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Bobservice de Vechtstreek aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Bobservice de Vechtstreek zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Bobservice de Vechtstreek daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Neem gerust contact met

ons op!

Met Bart en Wessel aan het hoofd van de organisatie en een team van ervaren, gedreven, enthousiaste en representatieve chauffeurs onder hen. Brengt Bobservice de Vechtstreek een service waar maar weinig marktgenoten aan kunnen tippen. Met zo’n 1000 kilometers per maand brengt de Bobservice een groot aantal klanten veilig thuis. Schroomt u niet langer en ervaar zelf het gemak van onze service.